Πιστοποίηση ISO 9001

Πιστοποίηση ISO.9001:2008

swiss ISO approval logoΠέραν της πιστοποίησης που είναι απαραίτητη για τους ανελκυστήρες και τις κυλιόμενες κλίμακες, η εταιρεία μας έχει εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO.9001:2008.
Έχουμε εγκαταστήσει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για: εγκατάσταση, εκσυγχρονισμό, επισκευή και συντήρηση ανυψωτικών συστημάτων, ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων.


certificate i lift en small    certificate i lift gr small
 • General 1
  Ανεβάζουμε τις προσδοκίες σας για δημιουργικές λύσεις στον ανελκυστήρα.
 • General 2
  Εγκατάσταση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός
  στα συστήματα κάθετης μετακίνησης.
 • General 3
  Ευέλικτα προγράμματα συντήρησης
  με γνώμονα την ασφάλεια.