Εκσυγχρονισμός

Ανακαίνιση των παλιών ανελκυστήρων

Η ανακαίνιση των παλαιών ανελκυστήρων είναι απαραίτητη προκειμένου αυτοί να εκσυγχρονιστούν και να εναρμονιστούν με τα πρότυπα της κοινής Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας για τους χρήστες.

Αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε για όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και με γνώμονα την ασφάλεια και την άριστη λειτουργικότητα του ανελκυστήρα, να σας προτείνουμε την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για την αναβάθμισή του.

Με την ανακαίνιση - εκσυγχρονισμό:

 • Αντικαθίστανται τα επιμέρους παλαιά εξαρτήματα των ανελκυστήρων είτε επειδή έχουν υποστεί φθορά λόγω της χρήσης τους, είτε επειδή δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.
 • Αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας και άνεσης των χρηστών του ανελκυστήρα.
 • Βελτιώνεται η αισθητική των παλαιών θαλάμων, η οποία μειώνεται αισθητά με την πάροδο του χρόνου.
 • Επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργικότητα του ανελκυστήρα.
 • Εξοικονομείται ενέργεια.
 • Πιστοποιείται ο παλαιός ανελκυστήρας και ανανεώνεται η άδεια λειτουργίας του.
 • General 1
  Ανεβάζουμε τις προσδοκίες σας για δημιουργικές λύσεις στον ανελκυστήρα.
 • General 2
  Εγκατάσταση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός
  στα συστήματα κάθετης μετακίνησης.
 • General 3
  Ευέλικτα προγράμματα συντήρησης
  με γνώμονα την ασφάλεια.